Cennik


Numer konta bankowego: 51 1160 2202 0000 0000 4137 6497


Ceny kursów można uzyskać w biurze lub pod numerami telefonów:
603 800 008, 603 800 773, 691 060 189

Opłaty egzaminacyjne obowiązujące od 19 stycznia 2013 r.:

Kategoria Teoria Praktyka Teoria + Praktyka
AM 30 zł 140 zł 170 zł
A1, A2, A 30 zł 180 zł 210 zł
B 30 zł 140 zł 170 zł
B1 30 zł 170 zł 200 zł
C, D 30 zł 200 zł 230 zł
B+E - 200 zł 200 zł
C+E, D+E - 245 zł 245 zł
T 30 zł 170 zł 200 zł
Warto wiedzieć!
  • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, wnoszą 50% opłaty za egzamin praktyczny. W takiej sytuacji egzamin prowadzony jest pojazdem będącym w dyspozycji tej osoby.
  • W przypadku wyznaczenia terminu egzaminu teoretyczno - praktycznego, gdy osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego, pobierana jest 100% opłata za egzamin teoretyczny (opłata za egzamin praktyczny nie przepada).
  • W przypadku wyznaczenia terminu egzaminu teoretyczno - praktycznego, gdy osoba nie zgłasza się na egzamin teoretyczny pobierana jest 100% opłata za egzamin teoretyczny oraz 100% opłata za egzamin praktyczny.

Dołącz do nas