Kurs obejmuje:

- 30 godzin zajęć teoretycznych
- 20 godzin zajęć praktycznych
- egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka)

zobacz więcej »

Oferta

Kategoria A1, A2, A

Od 19 stycznia 2013 roku rozróżniono 3 kategorie uprawniające do kierowania motocyklem:

Kategoria A1 - minimalny wymagany wiek kandydata na kierowcę wynosi 16 lat. Każdy szesnastolatek może zatem ubiegać się o prawo jazdy na motocykl o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11kW.

Kategoria A2 - minimalny wymagany wiek kandydata na kierowcę wynosi 18 lat. Kategoria A2 uprawnia do prowadzenia motocykli o mocy nie przekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy 0,2 kW/kg.

Kategoria A - minimalny wymagany wiek kandydata na kierowcę wynosi:

  • 20 lat - jeżeli osoba ubiegająca się o kat. A od co najmniej 2 lat posiada kat. A2,
  • 24 lata - jeżeli osoba ubiegająca się o kat. A nie posiada prawa jazdy kat. A2.
Kurs obejmuje:
  • 30 godzin zajęć teoretycznych,
  • 20 godzin zajęć praktycznych,
  • egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka).
Warunki przystąpienia do szkolenia:

Uwaga! Istnieje możliwość wykonania niezbędnych badań lekarskich w naszym Ośrodku.

Dołącz do nas