Kurs obejmuje:

- 10 godzin zajęć teoretycznych,
- 10 godzin praktycznych,
- egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka),
- pierwszy dojazd na egzamin GRATIS

zobacz więcej »

Oferta

Kategoria C

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania:
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  • w/w pojazdem z przyczepą lekką,
  • pojazdami określonymi dla kat. AM,
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Wymagany minimalny wiek kandydata do uzyskania uprawnień: 21 lat.

Ważne! Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek kandydata do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat (informacja odnośnie kwalifikacji wstępnej w zakładce „SZKOLENIA”).

Kurs obejmuje:
  • 20 godzin zajęć teoretycznych,
  • 30 godzin zajęć praktycznych,

    WAŻNE! W przypadku, gdy kursant rozpoczyna równocześnie szkolenie w zakresie prawa jazdy kategorii C i C+E, liczba godzin zajęć praktycznych kat. C ulega zmniejszeniu o 10.

  • egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka).
Warunki przystąpienia do szkolenia:

Uwaga! Istnieje możliwość wykonania niezbędnych badań lekarskich oraz psychologicznych w naszym Ośrodku.

Dołącz do nas