Kurs obejmuje:

- 20 godzin zajęć teoretycznych
- 40 godzin zajęć praktycznych
- egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka)

zobacz więcej »

Oferta

Kategoria D

Prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania:
 • autobusem,
 • zespołem pojazdów złożonym z autobusu i przyczepy lekkiej,
 • ciągnikiem rolniczym,
 • pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem złożonym z pojazdu wolnobieżnego i przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek kandydata do uzyskania uprawnień: 24 lata.

Ważne! Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek kandydata do uzyskania uprawnień wynosi 21 lat (informacja odnośnie kwalifikacji wstępnej w zakładce „SZKOLENIA”).

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyśpieszoną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek kandydata do uzyskania uprawnień wynosi:

 • 23 lata (informacja odnośnie kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakładce „SZKOLENIA”)
 • 21 lat, z tym, że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.
Kurs obejmuje:
 • 20 godzin zajęć teoretycznych,
 • 40 godzin zajęć praktycznych, jeżeli kursant posiada prawo jazdy kategorii C lub C1 lub 60 godzin, jeżeli kursant posiada tylko prawo jazdy kategorii B,
 • egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka),
Warunki przystąpienia do szkolenia:

Uwaga! Istnieje możliwość wykonania niezbędnych badań lekarskich oraz psychologicznych w naszym Ośrodku.

Dołącz do nas