Oferta

ADR (transport materiałów niebezpiecznych)

Kurs ADR podstawowy i doskonalący

Oferujemy Państwu realizację szkoleń dla kierowców wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych (ADR).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie przez kierowcę 21 lat i posiadanie przynajmniej prawa jazdy kategorii B.

Szkolenia ADR obejmują:
  • Kursy ADR początkowe - dla kierowców nie mających uprawnień oraz osób, którym wcześniejsze uprawnienia wygasły
  • Kursy ADR doskonalące - dla kierowców, którzy w dniu egzaminu posiadają jeszcze ważne uprawnienia ADR
Szkolenia ADR dzielimy na kursy:
  • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
  • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
  • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1
  • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

Każdy z kursów ADR kończy się egzaminem państwowym.

Egzamin składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Egzamin uważa się za zdany wtedy, kiedy kierowca udzieli przynajmniej 20 prawidłowych odpowiedzi.

Ważne! Uprawnienia ADR wydawane są przez Urzędy Marszałkowskie w terminie 7 dni od daty egzaminu.

Dołącz do nas