Oferta

Koparki i koparko - ładowarki kl. III (wszystkie typy)

Program szkolenia obejmuje 52 godz. zajęć teoretycznych oraz 82 godz. zajęć praktycznych

Czas trwania szkolenia: 5 tygodni.

Wymagania:
  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,

Po zakończonym kursie oraz odbytym stażu odbędzie się egzamin zewnętrzny przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Uwaga! Robimy również kursy na operatora koparki, koparkoładowarki i ładowarki kl. I - wszelkich informacji udzielamy w biurze lub telefonicznie.

Dołącz do nas