Oferta

Kurs redukujący liczbę punktów karnych

Szkolenie jest przeznaczone dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, a jego odbycie daje podstawę do zmniejszenia liczby punktów karnych o 6.

Ważne! W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Ze szkolenia mogą korzystać kierowcy, którzy otrzymali nie więcej niż 24 punkty karne i nie mniej, niż 6.

Po zakończeniu szkolenia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wystawia zaświadczenie, którego oryginał otrzymuje uczestnik kursu, a kopię przesyła niezwłocznie do Komendanta Wojewódzkiego Policji zgodnie z adresem stałego zameldowania.

Dołącz do nas