Oferta

Kwalifikacja wstępna oraz wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna oraz wstępna przyspieszona to szkolenie dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, które zdobyły uprawnienia do kierowania pojazdami:

  • kat. C (ewentualnie C1) po 10 września 2009 r.
  • kat. D (ewentualnie D1) zdobyły po 10 września 2008 r.

Kwalifikację wstępną powinni ukończyć jedynie najmłodsi kierowcy:

  • kat. C i C+E pomiędzy 18 a 21 rokiem życia
  • na kat. D i D+E pomiędzy 21 a 23 rokiem życia

Szkolenie obejmuje 280 godzin zajęć (260 godzin teorii oraz 20 godzin praktyki). Zajęcia teoretyczne prowadzimy metodą e-learningu, czyli zdalnego nauczania. Zajęcia w systemie e-learningu nie wymagają spotkań w grupach o limitowanej liczbie miejsc, a szkolenia odbywają się tokiem indywidualnym w zależności od możliwości czasowych kursantów. Na część praktyczną składa się 16 godzin jazdy w ruchu miejskim i 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 2 godzinami jazdy na symulatorze.

Kwalifikację wstępną przyspieszoną powinni ukończyć kierowcy:

  • kat. C i C+E powyżej 21 roku życia
  • kat. D i D+E powyżej 23 roku życia

Szkolenie obejmuje 140 godzin (130 godzin teorii oraz 10 godzin praktyki). Zajęcia teoretyczne prowadzimy metodą e-learningu, czyli zdalnego nauczania. Zajęcia w systemie e-learningu nie wymagają spotkań w grupach o limitowanej liczbie miejsc, a szkolenia odbywają się tokiem indywidualnym w zależności od możliwości czasowych kursantów. Na część praktyczną składa się 8 godzin jazdy w ruchu miejskim i 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 1 godziną jazdy na symulatorze.

Zarówno kwalifikacja wstępna, jak i wstępna przyspieszona kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z 20 pytań. Tematyka realizowana jest w trakcie części podstawowej oraz 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte (jednokrotnego wyboru). Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut. Po zdaniu egzaminu (przed komisją powoływaną przez Urząd Wojewódzki Województwa Małopolskiego) wydawane jest Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.

Przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy:

  • wykonać badania lekarskie
  • wykonać badania psychologiczne

Z tymi trzema dokumentami (Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne) i zdjęciem udać się do o wydziału komunikacji, aby dokonać wymiany prawa jazdy i uzyskać w wpis posiadanych uprawnień.

Ważne! Badania lekarskie oraz psychologiczne wykonujemy w Ośrodku podczas trwania szkolenia!

Dołącz do nas