Oferta

Przewóz osób i rzeczy

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych potocznie zwane „kursem w zakresie przewozu osób i rzeczy”, obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych.

Kierowcy, którzy wykonują przewóz drogowy osób lub rzeczy mają obowiązek ukończyć szkolenie okresowe, po którym uzyskają świadectwo kwalifikacji zawodowej. Dodatkowym obowiązkiem kierowcy jest wymiana prawa jazdy celem wpisu nowych uprawnień zawodowych, w przypadku, gdy przed dniem:

  • 10 września 2008 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii D1 lub D (kierowcy autobusów)
  • 10 września 2009 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii C1 lub C (kierowców samochodów ciężarowych).

Ważne! Terminy, do kiedy kierowcy wykonujący przewozy drogowe ( aktualnie zatrudnieni lub powracający do zawodu oraz posiadający kurs na przewóz osób lub rzeczy) zobowiązani są do uzyskania wpisu do prawa jazdy zgodnie z terminami przedstawionymi w poniższej tabeli:

Warto wiedzieć! Kierowca wykonujący przewóz drogowy autobusem i ciężarówką może ukończyć jedno szkolenie okresowe w zakresie jednego z bloków szkoleniowych na szkoleniu okresowym.

Ważne! Badania lekarskie oraz psychologiczne wykonujemy w Ośrodku podczas trwania szkolenia!

Dołącz do nas