Oferta

Warsztaty dla instruktorów

Od 19 stycznia 2013 roku - zgodnie z zapisem Ustawy o Kierujących Pojazdami - każdy instruktor zobowiązany jest do corocznego uczestniczenia w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego prowadzonego przez ośrodek posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań. Nasza Firma, jako Ośrodek posiadający takie poświadczenie prowadzi warsztaty dla instruktorów nauki jazdy.

Warsztaty doskonalenia zawodowego trwają 3 dni. Prowadzimy je w trybie weekendowym. Szkolenie obejmuje zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Koszt warsztatów to 250zł.

Ważne! Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie, zgodne ze wzorem określonym w przepisach. Dokument należy dostarczyć do starosty, który wydał uprawnienia instruktora nauki jazdy, najpóźniej do 7 stycznia kolejnego roku.

Uwaga! Istnieje możliwość wykonania badań lekarskich i psychologicznych dla instruktorów w Naszym Ośrodku w trakcie trwania szkolenia.

Dołącz do nas